tel/fax: (18) 547 30 90
tel/fax: (18) 547 42 75
tel: 694 496 627
tel: 501 543 838

biuro@toczek.com.pl

EWIDENCJA KADROWO PŁACOWA

  • prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
  • kalkulacja wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS
  • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
  • księgowość płacowa
  • kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło

Cena do uzgodnienia z Klientem

ROZLICZENIA ROCZNE PIT

Cena od 20,00 zł netto

ROZLICZENIA ZWROTU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

Cena do uzgodnienia z Klientem

BIZNES PLAN DLA PODMIOTU GOSPODARCZEGO przy podatkowej księdze przychodów

Cena od 300,00 zł netto

BIZNES PLAN DLA PODMIOTU GOSPODARCZEGO przy księgach rachunkowych

Cena od 400,00 zł netto

PRZYGOTOWANIE ZASAD POLITYKI RACHUKOWOŚCI

Cena od 400,00 zł netto

PRZYGOTOWANIE ZASAD OBIEGU DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ

Cena od 400,00 zł netto

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA POLECENIE KLIENTA

Cena od 500,00 zł netto

Copyright © 2005-2010 by Marcin Morański