tel/fax: (18) 547 30 90
tel/fax: (18) 547 42 75
tel: 694 496 627
tel: 501 543 838

biuro@toczek.com.pl

Prowadzenie KSIĄG HANDLOWYCH

  • otwarcie ksiąg rachunkowych
  • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie komputerowym
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Cena od 400,00 zł netto


Copyright © 2005-2010 by Marcin Morański